Vanwege het specialistische karakter besteden veel ondernemers de salarisadministratie uit. De stap van bruto- naar nettoloon bevat namelijk veel aspecten waarmee men rekening dient te houden. Het gaat dan om sociale verplichtingen, werknemersverzekeringen, bijtelling van vakantiegeld, vaststelling van subsidies op arbeid enzovoort. Op basis van dagelijkse ervaring adviseren experts van DH Accountants en Belastingadviseurs ondernemers op het gebied van loonadministratie.