• originalview

  Nieuwe perceelsgrenzen controleren

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Daarop staan de topografische grenzen van alle fysieke objecten, waaronder de grenzen van landbouwpercelen. RVO.nl is bezig de percelen over te zetten naar

 • originalview

  Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

  Landbouwers kunnen in de periode van 8 tot en met 30 juni 2021 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Het voorschot bedraagt € 300 per hectare met een betalingsrecht en wordt in juli uitbetaald. Voor nog

 • originalview

  TVL startende ondernemers

  Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor ondernemers in het mkb en zzp’ers met een

 • originalview

  Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021

  Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2021 van kracht worden.

  Los bouw- en