• originalview

  Aanvullingen economisch steunpakket

  Subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies van een onderneming,

 • originalview

  Opgave bos in Gecombineerde opgave

  Diverse landbouwbedrijven hebben ook bos in bezit. Aangezien dit bos niet bedrijfsmatig in gebruik is, is dit in de meeste gevallen nooit opgegeven bij de perceelsregistratie. Het melden van bospercelen kan echter meerwaarde krijgen voor

 • originalview

  Onzekerheid rond intern salderen

  Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor veehouderijbedrijven om intern te salderen met behulp van emissiereducerende technieken. Het ging in die zaak om een melkveehouder in de