• originalview

  Plan invoeren vliegbelasting

  Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiƫn een voorstel voor een nationale

 • originalview

  Belastingdeel heffingskortingen

  De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen.

 • originalview

  Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht

  De NVWA stelde naar aanleiding van een administratieve controle in december 2013 vast, dat een landbouwer niet had voldaan alle derogatievoorwaarden. Hij had namelijk twee percelen niet tijdig bemonsterd. De NVWA stelde de landbouwer hiervan pas in

 • originalview

  Zijn uw grondmonsters nog actueel?

  Bedrijven, die meedoen aan derogatie, moeten elke vier jaar hun percelen opnieuw bemonsteren. Voor het jaar 2019 zijn grondmonsters alleen geldig, indien deze na 1 februari 2015 zijn genomen.
  Bemonstering voor 1 februariDe analyseresultaten moet u