• originalview

  Aftrekposten ondernemers 2019

  OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies.
  OndernemersaftrekEen ondernemer

 • originalview

  Investeringsaftrek 2019

  De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:

  kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);
  energie-investeringsaftrek (EIA)

 • originalview

  Bedragen kindregelingen 2019

  KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.

  Leeftijd kind
  Bedrag

  0 t/m 5 jaar
  € 219,97

  6 t/m 11 jaar
  € 267,10

  12 t/m 17 jaar
  € 314,24
  KinderopvangDe maximum uurprijzen voor

 • originalview

  Nieuw beleidsbesluit vouchers

  In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd in een besluit. Het nieuwe besluit vervangt eerdere besluiten die betrekking hebben op de artikelen