Agro

 • originalview

  Excreties veestapel boven plafond 2025

  Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kg stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en

 • originalview

  Vernietig vanggewas niet te vroeg

  Vanggewassen worden om verschillende redenen ingezaaid:

  als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op zand- en lössgronden;
  als verplichting vanuit het mestbeleid na de teelt van maïs op klei- of veengrond in met

 • originalview

  Hectarepremie GLB mogelijk lager dan verwacht

  De deelname aan de rechtstreekse betalingen van het GLB is groot. Voorlopige indicaties van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geven daarnaast aan dat meer boeren dan verwacht in aanmerking komen voor de goud-premie van de ecoregeling.

 • originalview

  Landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee

  In verband met enkele vogelgriepuitbraken heeft de minister van LNV op 14 november opnieuw een afscherm- en ophokplicht voor pluimvee voor heel Nederland ingevoerd. De afscherm- en ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels.

 • originalview

  Aanvullende acties mest nodig?

  Het jaar vordert gestaag. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn, zoals aanmelding

 • originalview

  Informatieplicht energiebesparing voor 1 december

  Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen. Voor 1 december 2023