Agro

 • originalview

  Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

  Vanaf 1 april a.s. moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in alle gevallen elektronisch ingediend worden bij RVO.nl. Op dit moment geldt nog een uitzondering voor mesttransporten, die worden bepaald aan de hand van forfaitaire gehalten

 • originalview

  Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

  Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en blijvend grasland. Vervolgens vindt een onderverdeling binnen blijvend grasland plaats. De gewascode

 • originalview

  Betalingsrechten uit Nationale reserve

  Dit jaar kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:

  Jonge landbouwers.
  Startende landbouwers.
  Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden

 • originalview

  Wijziging en handhaving I&R

  De minister van LNV heeft besloten een wijziging door te voeren in het I&R-systeem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten. Een goed functionerend systeem van identificatie en registratie is van groot belang voor de traceerbaarheid van dieren

 • originalview

  Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

  Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk.1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere

 • originalview

  Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

  Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt. Deze is onder meer afhankelijk van de mestsoort. Hoe hoger de werkingscoëfficiënt, hoe minder stikstof uit overige meststoffen (w.o.