Agro

 • originalview

  Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei

  Landbouwers kunnen vanaf 31 mei a.s. zogenoemde advies- en cursusvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO.nl voor gratis advies ten aanzien van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap.

  Adviesvoucher

  Er kan een adviesvoucher ter waarde van

 • originalview

  Baangerelateerde investeringskorting

  Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonheffing ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze afdrachtvermindering kan toegepast worden als men inhoudingsplichtig

 • originalview

  Graasdierpremie

  Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

  Voorwaarden

  De

 • originalview

  Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist

  De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs in een zaak waarbij een varkenshouder een omgevingsvergunning aanvroeg voor een nieuwe zeugenstal dat de emissiefactoren voor luchtwassystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in zijn