Agro

 • originalview

  Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

  Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 om 17.00 uur subsidie aanvragen via de regeling Energie-efficiƋntie en hernieuwbare energie

 • originalview

  Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022

  Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. Er zijn enkele zaken die reeds van belang zijn bij de vaststelling van het bouwplan en het invullen van de Gecombineerde opgave 2022.

  Ecoregeling

  In 2023 kan men via de

 • originalview

  Hoofdlijnen aanpak stikstofprobleem

  De natuur versneld herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig maken. Dat is de kern van de hoofdlijnenbrief voor de aanpak van het stikstofprobleem, die de minister voor Natuur en Stikstof op 1 april 2022 naar de Tweede Kamer heeft

 • originalview

  Steun jonge landbouwers in nieuw GLB

  In het huidige GLB kunnen jonge landbouwers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun van ca. € 50 per hectare. In het nieuwe GLB vanaf 2023 gaan andere voorwaarden gelden voor deze steun, waardoor veel minder

 • originalview

  Terugvragen accijns diesel

  Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en lpg/lng van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent per liter voor benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor lpg/lng.