Agro

 • originalview

  Voorkom vervallen betalingsrechten

  Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidiabele hectares. Daarbij vervallen eerst de niet verhuurde rechten in eigendom en pas daarna eventueel

 • originalview

  Regelgeving scheuren grasland

  Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving die geldt voor het

 • originalview

  Onzekerheid rond intern salderen

  Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheid voor veehouderijbedrijven om intern te salderen met behulp van emissiereducerende technieken. Het ging in die zaak om een melkveehouder in de

 • originalview

  Opgave bos in Gecombineerde opgave

  Diverse landbouwbedrijven hebben ook bos in bezit. Aangezien dit bos niet bedrijfsmatig in gebruik is, is dit in de meeste gevallen nooit opgegeven bij de perceelsregistratie. Het melden van bospercelen kan echter meerwaarde krijgen voor

 • originalview

  Tegemoetkoming vaste lasten

  Ondernemers uit alle bedrijfssectoren, die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze tegemoetkoming kan per kwartaal aangevraagd worden. Aanvragen voor het eerste

 • originalview

  Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

  Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de