Agro

 • originalview

  Derogatie aanvragen voor 1 februari

  Voor de toepassing van derogatie in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  Men moet zich uiterlijk 31 januari 2019 digitaal aanmelden bij RVO.nl.
  Minimaal 80% van de op 15 mei bij het bedrijf in gebruik zijnde oppervlakte landbouwgrond bestaat uit

 • originalview

  Wijzigingen graasdierpremie 2019

  De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Commissie wordt de regeling voor 2019

 • originalview

  Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

  Veel landbouwbedrijven moeten vòòr 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.
  Welke voorraden?De volgende voorraden meststoffen moeten worden

 • originalview

  Tips bij afsluiten mestboekhouding 2018

  Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?
  Vastlegging gegevens
  Algemeen

  Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag

 • originalview

  Verlaagd btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%

  Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. Voor ondernemers is het belangrijk de administratie aan te passen aan het nieuwe tarief, zodat het juiste tarief wordt verwerkt in de btw-aangifte.
  Voor ondernemers, die verplicht zijn

 • originalview

  Mestboetes ten onrechte opgelegd

  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de aan drie veehouders opgelegde mestboetes vernietigd, omdat RVO.nl de betreffende veehouders niet tijdig op de hoogte had gesteld van de inhoud van de tolerantie-, zekerheids- en

 • originalview

  Subsidiekortingen na opleggen mestboete terecht

  De NVWA stelde naar aanleiding van een administratieve controle in december 2013 vast, dat een landbouwer niet had voldaan alle derogatievoorwaarden. Hij had namelijk twee percelen niet tijdig bemonsterd. De NVWA stelde de landbouwer hiervan pas in

 • originalview

  Zijn uw grondmonsters nog actueel?

  Bedrijven, die meedoen aan derogatie, moeten elke vier jaar hun percelen opnieuw bemonsteren. Voor het jaar 2019 zijn grondmonsters alleen geldig, indien deze na 1 februari 2015 zijn genomen.
  Bemonstering voor 1 februariDe analyseresultaten moet u