Agro

 • originalview

  Definitieve aanvraag GLB-subsidies 2023

  Bedrijven, die uiterlijk 15 juni 2023 een Gecombineerde opgave hebben ingediend en daarin verzocht hebben om uitbetaling van GLB-subsidies, moeten uiterlijk 30 november 2023 een definitieve aanvraag indienen. Wanneer dit niet gebeurt, ontvangt men

 • originalview

  Melden gebruik extra organische mest

  Wanneer de fosfaattoestand van het bouwland hoog is, kan de fosfaatgebruiksnorm worden verhoogd bij het gebruik van extra organische mest. Het gaat om 10 kg fosfaat voor biologische bedrijven en 5 kg fosfaat voor overige bedrijven. Dit moet uiterlijk

 • originalview

  Wijzigingen GLB 2023

  Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op de wijzigingen die betrekking hebben op het jaar 2023. In een ander artikel gaan we in op de wijzigingen die volgend jaar worden

 • originalview

  Gebruik glyfosaat in 2025 sterk beperkt

  In de Europese Unie wordt de komende tijd een besluit genomen over de verlenging van de goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (beter bekend als Roundup). Al geruime tijd zijn er zorgen in de wetenschap en de samenleving over de

 • originalview

  Controle grondgebruik door RVO

  In de Gecombineerde opgave moet per perceel aangegeven worden of het gaat om eigendom, pacht, erfpacht of overige exploitatievormen. Overige exploitatievormen zijn bijvoorbeeld mondelinge afspraken over grondgebruik of een grondgebruikersverklaring.

 • originalview

  Nieuwe eco-activiteiten in 2024

  In 2024 komen er drie nieuwe eco-activiteiten bij voor de eco-regeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het gaat om precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Bij deze activiteiten gaat het om het op de juiste plaats,

 • originalview

  Commissie schadevergoeding PAS-melders

  Op 1 oktober 2023 is de Commissie schadevergoeding PAS-melders gestart. Deze onafhankelijke commissie stelt de werkwijze op voor het indienen en beoordelen van een verzoek om schadevergoeding en adviseert de minister over de toe te kennen