Agro

 • originalview

  Bufferstroken verplicht vanaf 2023

  In de (concept)derogatiebeschikking en het Nationaal Strategisch GLB-plan zijn bepalingen opgenomen over de breedte van de verplichte bufferstroken langs wateren. Op de bufferstrook mag geen bemesting plaatsvinden en deze telt niet mee voor de

 • originalview

  Voorwaarden voor deelname aan derogatie

  In de conceptderogatiebeschikking worden naast de algemene voorwaarden voor het kunnen toepassen van derogatie nog een aantal specifieke voorwaarden genoemd voor bedrijven die deelnemen aan derogatie.

  Deze voorwaarden zijn:

  De grond bestaat voor

 • originalview

  Belastingplan 2023

  Het kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2023 bekend gemaakt. De belang­rijkste voorgestelde maatregelen, die (land- en tuin­bouw)ondernemers (kunnen) raken, zijn:

  Vennootschapsbelasting

  De eerste belastingschijf in de