Belastingplan

  • originalview

    Plannen staatssecretaris van Financiƫn

    De staatssecretaris van FinanciƋn heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor deze kabinetsperiode geschetst. De brief bevat ook een planning van fiscale wetsvoorstellen. Daaraan ontlenen wij het volgende.

    In het Belastingplan 2023