Toeslagen

  • originalview

    Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

    De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen:

    De kinderbijslag voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar, is € 281,69 per kwartaal.
    De kinderbijslag voor