Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

 • Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

  Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen. Het is dan wel belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd.

  Fosfaatreparatie en -differentiatie

  Wanneer men gebruik wil maken van hogere fosfaatgebruiksnormen voor gronden met een lage fosfaattoestand, moet men dit aangeven in de Gecombineerde opgave. Bij de percelen moet vervolgens de P-Al, Pw- en/of CaCl2 (P-PAE)-waarde ingevuld worden. De opgave moet dan uiterlijk 15 mei worden ingediend.

  Stikstofdifferentiatie

  Bedrijven die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken (stikstofdifferentiatie). Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei. Deze aanmelding moet apart van de Gecombineerde opgave ingediend worden.

  Extra stikstofbemesting

  Bedrijven kunnen zich onder voorwaarden tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor een extra stikstofbemesting bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, slasoorten (eerste teelt), andijvie (eerste teelt), winterpeen/waspeen of bepaalde consumptie- en pootaardappelsoorten. Men moet dan de afgelopen drie jaar in elk jaar bovengemiddelde gewasopbrengsten gerealiseerd hebben.

  Bron: Overig | publicatie | 27-04-2021

 • Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

  Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen. Het is dan wel belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd.

  Fosfaatreparatie en -differentiatie

  Wanneer men gebruik wil maken van hogere fosfaatgebruiksnormen voor gronden met een lage fosfaattoestand, moet men dit aangeven in de Gecombineerde opgave. Bij de percelen moet vervolgens de P-Al of Pw-waarde ingevuld worden. De opgave moet dan uiterlijk 15 mei worden ingediend.

  Stikstofdifferentiatie

  Bedrijven die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken (stikstofdifferentiatie). Aanmelding is mogelijk tot en met 15 mei. Deze aanmelding moet apart van de Gecombineerde opgave ingediend worden.

  Equivalente maatregelen

  Bedrijven kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toe­pas­sen van equiva­lente maatregelen. De volgende maatregelen kunnen worden toegepast:

  • Extra stikstofbemesting bij toepassing van rijenbe­mesting in maïs op zand- en lössgrond voor zowel kunstmest als dierlijke mest. 
  • Extra stikstofbemesting bij de teelt van suikerbie­ten, zaaiuien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, sla­soorten (eerste teelt), andijvie (eerste teelt), winterpeen­/was­peen of bepaalde consumptie- en pootaardap­pelsoorten. Men moet dan de afgelopen drie jaar in elk jaar bovengemiddelde gewasopbrengsten ge­realiseerd hebben.
  Bron: Overig | publicatie | 07-05-2020