Over een schenking of erfenis betaalt u belasting. De hoogte hiervan hangt af van de omvang van de gift of erfenis en de relatie die u heeft met de schenker of erflater. Deze en andere belangrijke aspecten zet DH Accountants en Belastingadviseurs voor u op een rij. Dit overzicht helpt om een goed plan van aanpak op te stellen en de uiteindelijke belasting in beeld te krijgen.