Over de winst van uw besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) betaalt u vennootschapsbelasting. U dient hiervoor aangifte te doen, waarbij diverse aspecten invloed hebben op de hoogte van de te betalen belasting. DH Accountants en Belastingadviseurs bekijkt graag met u welke factoren van belang zijn bij uw aangifte. Het kan dan gaan om het verrekenen van voorwaartse en voorafgaande winsten of verliezen. Misschien maakt u winst uit innovatieve activiteiten en is de speciale innovatiebox voor u van belang. Deze en nog vele andere onderdelen hebben invloed op uw belasting. Wij staan naast u om de relevante zaken er voor u uit te lichten en zo tot een complete aangifte te komen. Ook voor controle van de aanslag vennootschapsbelasting schakelt u de adviseurs van DH in.