DH accountants verzorgt jaarlijkse toetsing voor mentoren, curatoren enĀ  bewindvoerders

Een bewindvoerder heeft te maken met veel verschillende belangen. Het is daarom erg belangrijk dat de bedrijfsvoering en integriteit aantoonbaar op orde is. In 2014 zijn hier regels voor opgesteld door de Rijksoverheid. DH Accountants helpt u graag om de jaarlijkse toetsing en controle uit te voeren. Voldoet u nog niet aan de regels? We helpen u graag een stap verder!

Kwaliteitseisen Rijksoverheid

In 2014 publiceerde de Rijksoverheid het ā€˜Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentorenā€™. In dit besluit staan de eisen die de overheid stelt aan de bedrijfsvoering van deze dienstverleners. De eisen gaan onder andere over de kwaliteit van de bedrijfsvoering, klachtenregistratie en de administratieve organisatie.

Verplichte jaarlijkse documenten

Bewindvoerders, curatoren en mentoren zijn vanaf 2014 verplicht om jaarlijks onderzoek naar de bedrijfsvoering te laten doen door een accountant. Kleine organisaties moeten een rapport van feitelijke bevindingen en een jaarrekening met samenstelverklaring aanleveren. Grotere organisaties leveren ook een rapport van feitelijke bevindingen aan, aangevuld met een jaarrekening met controleverklaring.

Onderzoek

Een aantal indicatoren waarop we zullen toetsen zijn de volgende:

Klachtenregeling

  • De onderzochte bewindvoerder heeft een duidelijke procedure rondom klachten van klanten en handelt deze binnen zes weken af.

Scholing

  • De bewindvoerder onderhoudt zijn kennis die nodig is voor beroepsuitoefening door middel van jaarlijkse trainings- of bijscholingsactiviteiten.

Procedures

  • De bewindvoerder heeft zijn aanmelding en intakeprocedure vastgelegd in een beschrijving.

Integriteit

  • De bewindvoerder geniet geen voordeel uit zijn positie als bewindvoerder, bijvoorbeeld door giften of goederen te aanvaarden van klanten.

Afspraak maken

DH Accountants helpt u met het uitvoeren van de toetsing, maar ook met het op orde brengen van de procedures. Ook het samenstellen van de jaarrekening verzorgen we uiteraard graag. Neem eens contact op met Gerrit Jan de Vries: 0318-651212,Ā gj.devries@dhaccountants.nl