Kortweg geeft een jaarrekening inzicht in de financiƫle situatie van het bedrijf. In de jaarrekening staan de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de toelichtingen op de verschillende posten. De balans laat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming zien. De resultatenrekening brengt opbrengsten en kosten in beeld met een uiteindelijk positief of negatief saldo. Tot slot ziet men in het kasstroomoverzicht de binnenkomende en uitgaande geldstromen.

Het opzetten van een jaarrekening vraagt tijd, onderzoek en overzicht. DH Accountants en Belastingadviseurs is op de hoogte van de meest actuele eisen voor jaarrekeningen. Op basis van ervaring stellen onze adviseurs uw jaarrekening op en geven waar nodig adviezen voor het komende jaar. Wilt u zelf hiermee aan de slag, dan voeren wij graag een extra controle uit. Zo ziet u niets over het hoofd bij uw terugblik op het afgeronde jaar.