Nieuws

 • originalview

  Verleng machtiging voor eHerkenning

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben toen een eHerkenningsmiddel aangeschaft en een beheerder, bijvoorbeeld een

 • originalview

  Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

  Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

  Onderzaai van gras kort na het zaaien van de maïs.
  Direct aansluitend aan de

 • originalview

  Parkeerbelasting te laat betaald

  Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk is.

 • originalview

  Aanpassing box 3

  De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid

 • originalview

  Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

  Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of van volledig maaien. Voor beweiden geldt een lagere norm dan voor volledig maaien. Daar staat tegenover dat de