Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

 • Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

  Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde opgave.

  Welke getallen?

  Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer bij oudere analyses alleen de P-Al of Pw-getallen bekend zijn, mogen deze gebruikt worden. Als bij analyses van vóór 2021 zowel de oude (P-Al/Pw) als de nieuwe (P-CaCl2/P-Al) getallen bekend zijn, mag een keuze gemaakt worden.

  Geldigheid analyserapport

  De analyse mag, uitgaande van de dag van bemonsteren, op 15 mei 2023 niet ouder zijn dan vier jaar.

  Invullen fosfaattoestand

  Om te kunnen deelnemen aan fosfaatdifferentiatie dient in de Gecombineerde opgave de fosfaattoestand per perceel ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt of wanneer een onjuiste fosfaattoestand wordt ingevuld, mag geen gebruik gemaakt worden van fosfaatdifferentiatie.

  Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 29-03-2023