Er zijn verschillende soorten overnames. Denk bijvoorbeeld aan overname van de volgende generatie bij een familiebedrijf. Of een Management Buy-Out (MBO) of overname door een ander bedrijf. Iedere situatie zorgt voor een andere rolverdeling tussen betrokken partijen. Een onafhankelijk adviseur die kennis heeft van de betrokkenen en wettelijke bepalingen is dan onmisbaar.

MBO
Wanneer een bedrijf of onderdeel daarvan wordt uitgekocht door het zittende management, hebben we het over een MBO. In dit geval zijn betrokken partijen al nauw bij het bedrijf betrokken, maar wijzigt hun rol ten opzicht van elkaar. U heeft dan te maken met onderlinge relaties, verwachtingen en een zekere mate van gunnen. Hier komen ook financiƫle zaken en wetgeving rondom deze onderwerpen bij kijken. DH Accountants en Belastingadviseurs staat in dit geval naast u om de feiten op een rij te zetten en bijpassend advies te geven.

Overname door ander bedrijf
Bij een overname door een ander bedrijf spelen weer andere factoren een rol. Het gaat hier om personeel, financiƫle situaties van de (ver)koper en onderlinge verwachtingen. Een objectieve sparringpartner van DH Accountants en Belastingadviseurs helpt u om de situatie vanuit nieuwe perspectieven te bekijken.

Overname familiebedrijf
Wanneer de volgende generatie het familiebedrijf overneemt, verandert de situatie aanzienlijk. Hier gaat het om familiebelangen. Welk familielid neemt het bedrijf over? Wie juist niet? Wie werken bij het bedrijf? Hoe zit dat met de erfenis? Inzicht van een onafhankelijk adviseur met kennis van zaken is hierbij een waardevolle toevoeging.