Premiepercentages 2024

 • Premiepercentages 2024

  De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.

   Omschrijving

   Percentage of bedrag

   AOW

   17,90%

   Anw

   0,10%

   Maximum premieloon

   € 71.628

   Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

   idem, hoge premie

   2,64%

   7,64%

   Uitvoeringsfonds voor de overheid

   0,68%

   Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

   idem, lage premie

   7,54%

   6,18%

   Opslag kinderopvang

   0,50%

   Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf

   € 7.324.006

  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2023-0000518574, Staatscourant 2023, Nr. 31686 | 19-11-2023