Premiepercentages en maximum premieloon 2022

 • Premiepercentages en maximum premieloon 2022

  De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat € 58.311.

    2022 2021
   AOW  17,90%  17,90%
   Anw  0,10%  0,10%
   Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) – laag  2,70%  2,70%*
   Awf – hoog  7,70%  7,70%**
   Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%  0,68%
   Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) – hoog  7,05%  7,03%
   Aof – laag (kleine werkgevers)  5,49%  n.v.t.
   Uniforme opslag kinderopvang  0,50%  0,50%

  *Exclusief tijdelijke verlaging per 1 augustus 2021

  **In verband met coronacrisis buiten toepassing gelaten

  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2021-0000165813, Staatscourant 2021, Nr. 46406 | 15-11-2021