Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

 • Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

  De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.

   Omschrijving

   Percentage of bedrag

   AOW

   17,90%

   Anw

   0,10%

   Maximum premieloon

   € 66.956

   Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie

   idem, hoge premie

   2,64%

   7,64%

   Uitvoeringsfonds voor de overheid

   0,68%

   Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie

   idem, lage premie

   7,11%

   5,82%

   Opslag kinderopvang

   0,50%

   Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector   Grootwinkelbedrijf

   € 6.922.501

  Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2022-0000231651, Staatscourant 2022, Nr. 32328 | 30-11-2022