Regels uitrijden mest

 • Regels uitrijden mest

  Bouwland

  Op bouwland mag tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

  Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan; op zand- en lössgrond alleen in de periode 1 februari tot en met 31 augustus. Het gehele jaar mag vaste mest gebruikt worden direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

  Grasland

  Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden; op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.

  Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 25-07-2023

 • Regels uitrijden mest

  Bouwland

  Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

  Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan, op zand- en lössgrond alleen in de periode 1 februari tot en met 31 augustus. 

  Grasland

  Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden, op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.

  Bron: Overig | publicatie | 19-07-2022

 • Regels uitrijden mest

  Bouwland

  Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode van 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

  Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan, op zand- en lössgrond alleen in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus. 

  Grasland

  Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden. Op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.

  Bron: Overig | publicatie | 28-07-2021

 • Regels uitrijden mest

  Bouwland
  Op bouwland mag in principe tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

  • uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid;
  • uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar;
  • in het daarop aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

  Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan; op zand- en lössgrond alleen in de periode 1 februari tot en met 31 augustus.

  Grasland
  Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden; op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.

  Bron: Overig | publicatie | 16-07-2020