Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

 • Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden

  RVO.nl staat niet toe dat in een gebruiksnormenberekening in hetzelfde jaar twee verschillende methodes worden gehanteerd bij de begin- en eindvoorraad mest. Deze situatie doet zich voor als in het ene jaar de mest gewogen en bemonsterd is afgevoerd en in het andere jaar op basis van forfaitaire normen.

  Tabel: te hanteren gehaltes in mestvoorraden in gebruiksnormenberekening 2022

  Afvoer 2021 Afvoer 2022 Te hanteren in gebruiksnormenberekening 2022
   Bemonsterd  Bemonsterd  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2022
   Forfaitair  Bemonsterd  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair *)
   Bemonsterd  Forfaitair  Beginvoorraad: analysegegevens 2021; Eindvoorraad: analysegegevens 2021 *)
   Forfaitair  Forfaitair  Beginvoorraad: forfaitair; Eindvoorraad: forfaitair

  *) Gehaltes eindvoorraad wijken dus af van gehaltes in opgave aanvullende gegevens

  Bron: Overig | publicatie | 20-12-2022