Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

 • Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

  Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening aan de afnemer. Het verbruik wordt gestaffeld belast: hoe hoger het verbruik, des te lager het tarief.

  De energiebelasting moet in principe worden berekend per WOZ-locatie. In de praktijk komt het regelmatig voor dat op één locatie meerdere aansluitingen op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. Men betaalt dan te veel energiebelasting.Als de energie wordt geleverd door één leverancier, moet bij de leverancier om teruggave verzocht worden. Bij levering door verschillende leveranciers moet de gebruiker de energiebelasting jaarlijks terugvragen bij de Belastingdienst.

  Het is mogelijk een verzoek om teruggave in te dienen voor de afgelopen vijf jaar. Feitelijk is het verzoek dan te laat, maar de teruggave kan ambtshalve verleend worden.

  Bron: Overig | publicatie | 02-08-2023

 • Teruggaaf energiebelasting bij meerdere aansluitingen

  Energiemaatschappijen brengen bij de levering van elektriciteit energiebelasting in rekening bij de afnemer. Het verbruik wordt gestaffeld belast: hoe hoger het verbruik, hoe lager het tarief. De energiebelasting moet in principe worden berekend per WOZ-locatie. In de praktijk komt het regelmatig voor dat op één locatie meerdere aansluitingen op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. Men betaalt dan te veel energiebelasting.

  Als de energie wordt geleverd door één leverancier, moet bij de leverancier om teruggave verzocht worden. Bij levering door verschillende leveranciers moet de gebruiker de energiebelasting jaarlijks terugvragen bij de Belastingdienst. Het is mogelijk een verzoek om teruggave in te dienen voor de afgelopen vijf jaar. Feitelijk is het verzoek dan te laat, maar de teruggave kan ambtshalve verleend worden.

  Hetzelfde geldt in principe ook voor het gebruik van gas, maar bij gas moet het gebruik hoog zijn wil het leiden tot een substantiële teruggave.

  Bron: Overig | publicatie | 02-12-2020